Page 8 - e-negativ broj 5
P. 8

Моји лирски кругови

                            Јутрења

                 У жутом кругу, младом, моћном,
                 искрсао прстен – ја га већ знам.
                 Кроз руке тече мрки сок,
                 излива се у душу и из душе.
                 Светлост - а тмина.
                 У облацима облаци, како ли су дивни.

                 Краљеви неба, белине, плавила и сивила.
                 О,
                 да сам ја краљ наде своје,
                 која је Богу нешто скривила!
                 Колевко моја, на теби живим, али сада
                 идем у овај свет.
                 Враћам се убрзо, буди ту.
                 „Опрости, мајко света“, света мог,

                 што ти овакав будем,
                 „међу јавом и мед сном.“
                 Идем, на далек пут, знам га као руку своју
                 леву.
                 Болујем, на далеком путу, као од руке своје
                 леве.
                             Бдења                 Бдим.
                 Душа ми у спокоју већ,
                 а кад ће тело – то не могу рећ.
                 Што ли мене искушују беси?
                 Што ли мени враг задњи колач меси?
                 Светлост, а тмина?
                 А у тмини видим лик свој

                 јер светлост за мене страни језик беше.
                 Подне је, мрак се веше,
                 просипа се,
     7            лије.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13