Page 6 - e-negativ broj 5
P. 6

стране, то доводи до тога да је све сведено новим оружјем, који су, такође, производ
    и симплификовано. Лично мислим да дигиталне револуције, тако да је − оно што
    никада не треба бити превише строг према кажу: „Бију Срби, ал’ бију и Турци!“ Сад
    стварима које нам доноси технологија ћемо да видимо шта ће да буде.
    из садашњости и промене у свету које се
    дешавају. Ја такав однос увек волим да
    упоредим са покретом лудиста у 19. веку,

    који су разбијали фабрике мислећи да је
    то демонска сила која ће да уништи свет
    и, кад год видим да неко кука на лајкове и
    дислајкове, ја кажем: „Шта си ти? Лудиста?!
    Хоћеш ли да укунемо телефоне?“ – и онда
    немаш краја – кад идеш том логиком. Онда
    боље да немамо ватру. Проналазак ватре
    је такође једна ситуација као интернет. То
    је само један напредак у технологији, али

    дефинитивно се ствари доводе до тога да
    су сувише просте да би се могле сматрати
    решењима.


    Да ли смо ми у дигиталном свету              убица Арсић је позната српска
    руковођени својим жељама или су нам               списатељица, приређивач
    наметнуте жеље других?                Љвеликог броја антологија
                               и добитница значајних књижевних
    Дакле, дигитални свет је свет који је настао     награда, као што су „Борислав Пекић“,
    после дигиталне револуције коју управо      „Женско перо“, „Андрићева награда“ и
    доживљавамо. Могуће да је то једна од      сл. Њена најзначајнија дела су романи

    највећих револуција коју је homo sapiens     „Чувари казачке ивице“, „Икона“, затим
    икада доживео. Дефинитивно је једна од      збирке прича „Прст у месо“, „Ципеле
    великих. Оно што нам је, на пример, јасно       бувине боје“ итд. Са романом „Рајска
    и оно што можемо да упоредимо јесте да је       врата“ 2015. године била је у најужем
    постојала та Гутенбергова револуција пре       избору за Нинову награду. Њена дела су
    неколико векова, и да је ова већа, а некако      преведена на француски, немачки, грчки и
    нам је јасно какве су промене и последице       украјински језик.
    у цивилизацији донеле књиге. Е, сад, ово
    што се дешава је нешто много веће, и ми        Мислите ли да је дигитализацијом

    сви управо то доживљавамо, ту мутацију,        дошло до осиромашења или, напротив,
    и врло је узбудљива та мутација. Има      обогаћења српског језика?
    једна јеврејска клетва која каже: „Дабогда
    живео у занимљива времена!“, и то је сад       Мислим да свака технологија, на неки
    оно у чему ми живимо. Дакле, дигитални        начин, помаже остварењу претходног,
    нови свет доводи до нових облика и већих       тако да дигитализацију видим као неко
    могућности манипулације појединца. То је       помоћно средство, техничко средство,
    тачна тврдња. Са друге стране, она такође       које ће унапредити језик, и коју треба да
    доводи и до тога да појединац може да     употребимо у најбољем смислу. О томе смо
    сазна и да се брани новим механизмима,     негде и овде разговарали на овом нашем


     5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11