Page 4 - e-negativ broj 5
P. 4

АРТ             СТИЧКА
         ДИГ        ИТАЛИЗАЦИЈА
         аша Радојевић је редитељ,
         сценариста, филмски критичар и
    С продуцент. Један је од најзначајних
    аутора гаражног филма са неколицином
    српских филмских стваралаца. Његова
    најзначајнија редитељска остварења су:
    „Пољупци“, „Нарцис и Eхо“, „Жигосана“,
    „Породица“ итд. Познат је и по
    косценаристичком раду са редитељем
    Милутином Петровићем.


     У данашње време нам је велики број
    филмова доступан на један клик. Који је        сада можете да ту своју пажњу рачвате
    најефикаснији начин да одаберемо оне       по некаквом свом интересу. Друга ствар
    који су добри и квалитетни за гледање?        која, на неки начин, може да буде укупна,
                               поред ваших личних преференција, јесте

    Један од добрих начина за улазак у оно што      праћење нечега што је везано за препоруке
    је право море савремене понуде филмова        које се односе на одређене филмске врсте.
    јесте начин да пробате преко одређених      Ево, примера ради: ја сам велики љубитељ
    аутора, преко одређених глумаца који су     ноар филмова. То је једна група филмова
    вам, на неки начин, привлачни. Будући      која је везана за криминалистички жанр и
    да су редитељи, у сваком случају, мање     сматрам да сам гледао и видео најважније
    познати него глумци, можда је згоднија      ноар филмове, али интернет вам сада
    варијанта преко неког глумца који је вама       пружа могућност да можете да гледате на

    посебно занимљив, те онда преко његове        једном сајту шездесет одабраних наслова
    филмографије ви можете да уђете у нешто        филм ноара. Наравно, када сам отишао
    што је везано за индентитет тог глумца     да погледам тај списак, видео сам да има
    (да проверавате како он игра у овој или    енормна количина филмова које нисам
    оној врсти филма, да ли постоји нека веза       гледао, тј. оно што сматрате нечим што
    између његових улога, копча између тих      сте апсолвирали, да вам је познато, да сте
    филмова у којима се он појављује и сл.),      ту на сигурном, ни то није дефинитивно
    и то је један добар начин да закорачите    закључно, и ту можете пуно да трагате.
    у одређени универзум. Ако на том путу      Мислим да је радозналост најважнија у
    приметите да тај глумац игра код једног     свему томе. Ослањате се на нешто што је
    редитеља, ви онда можете да пратите тог        ваш лични укус и ослањате се делимично

    редитеља и да видите чиме се он бави. Ако       на нешто што је препорука, па онда се та
    у неким другим филмовима тог редитеља         препорука испостави као исправна или
    видите неког другог глумца, исто пратите       се испостави као неисправна. Трагање је
    њега и захваљујући, дакле, интернету, ви     најбољи начин.

     3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9