Page 5 - e-negativ broj 5
P. 5

Да ли данашње дигитално стадо, које
    сачињава велики број људи, следи своје
    пастире који их воде у неразмишљање и
    гледање само сервираног садржаја?


    Чини ми се, дакле, да је ту тај, као што сам
    малочас рекао, трагалачки елеменат битан.
    Да, заиста постоји тај неки осећај да нам
    се диктирају одређени наслови који су
    најуспешнији финансијски, или су одређени

    филмови приоритетни, фаворизовани...
    Али опет, са друге стране, сваком појединцу
    је омогућена слобода да самостално трага
    за одређеним филмовима. Чини ми се
    да ту треба бити јако отвореног духа, јер             илутин Петровић је
    интернет наизглед даје тај осећај слободе,            позоришни, телевизијски
    али често и он може да буде нека врста    M и филмски редитељ. Уз то,
    сугестије која ће вас упућивати на тачно    Милутин Петровић се бави педагогијом,
    одређена места. Дакле, зато је потребно     продукцијом, монтажом и музиком.

    имати свест и о томе да није сваки путоказ      Најпознатији филмови су: „Земља истине,
    нешто што није унапред осмишљено. Ви       љубави и слободе“, „Југ − југоисток“,
    помислите да је то ваш самостални избор,       „Аги и Ема“ итд. Урадио је велики број
    а заправо ни то није самостални избор,     телевизијских формата и играних серија.
    тако да је и ту много важно комбиновати        Написао је књигу „Педест и два идеална
    различите изворе и, у том смислу, увек је       филмска викенда“.
    згодно трагати и по некој литератури и по
    интернету. Значи: нешто што је везано и,       Да ли мислите да се аргумент, мишљење
    за условно речено, слободну асоцијацију.     о нечему или емоција могу свести на реч
    Мислим да су ваше слободне асоцијације        „лајк“ или „дислајк“?
    нешто што не може нико да диктира и да

    контролише, него ако вас заинтересује       Уф, уф, уф... Па могу да се сведу. Мислим,
    једна земља, ви можете слободно да трагате      та реч свођење претпостављам да управо
    по тој земљи или једној епохи, да трагате       значи квалитет онога што се добије лајком
    колико год желите, и то трагалаштво нам,       и дислајком. Дакле, не може се никаква
    на неки начин, елиминише идеју о томе да       емоција, или мишљење, или став, у
    ће вам неко сервирати онај садржај који     потпуности објаснити таквом ствари, али,
    он жели. Значи: да, свесни сте шта вам     када се сведе, може се негде доћи до тога.
    сервирају (то је једна од ствари које су ту      Та симплификација до које доводи општа
    на располагању), али оставите отворена сва      демократизација и ширење могућности да

    врата да могу да улазе различити утицаји.      неко има своје мишљење јесте једна игра,
                               једна ствар, која има два краја, и добра и
                               лоша је. Није лоше да људи, да се свака
                               јединка homo sapiensa, доведе у ситуацију
                               да може да износи своје мишљење (то је
                               доста лепо и пријатно је, мислим, много
                               је боље него у робовласништву). Са друге


                                                        4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10