Page 10 - e-negativ broj 5
P. 10

Зналачко глагољање са


         професорком Мањом

    Када бисте имали прилику да проведете Да бирате најбољег пријатеља из света
    дан са једном личношћу из прошлости, филма или књиге, кога бисте одабрали?
    ко би то био? Зашто?

                                   Био би то Хасан из романа „Дервиш
        Тешко питање! Нисам никад о томе и смрт“ М. Селимовића, због његове
    размишљала. Можда Тесла? Из Смиљана филозофије живљења, његове хуманости,
    у Њујорк. Седети испред њега и покушати емотивности, одсуства лицемерја, схватања
    пратити ток његових мисли, тачније, пријатељства и љубави, дакле, његовог
    пратити пут надолазећих идеја које ће се активног учествовања у животу.
    брзо реализовати у производ, подухват
    достојан поштовања читавог света. Не Коју професију бисте изабрали да нисте
    бити, притом, свестан своје величине, професор књижевности?
    водити један нормалан, обичан живот,
    испуњен свакодневним стварима. Можда           Професију која је везана за музику.

    једна „несица“ на Лонг Ајленду у друштву Уредник неке емисије везане за историјски
    Тесле?! За памћење!                  и садашњи ток наше музичке сцене: етно
                               и рок варијанте. Емисија би укључивала
    Ако бисте морали изабрати само једну и паралелу наших вредости са другим
    књигу да је читате до краја живота, која културама (европским).
    би то књига била и зашто?
                               За коју књигу сматрате да сви треба да
        Која би то књига била? Нешто је прочитају и зашто?
    растерећујуће,    али   истовремено     и

    едукативно, животно, мудро и духовито          Тежак избор! Има много таквих,
    – „Београде, добро јутро“ Д. Радовића. али ако слушамо ону Андрићеву реченицу
    Сваки дан по неки афоризам.              да писац пише, између осталог, како би
                               помогао човеку да се уз његову помоћ
    Када би Вам неко дао књигу о Вашем лакше снађе у животу и да савлада страхове
    животу, да ли бисте погледали како се које сви имамао и да стога нисмо усамљени
    завршава?                       у томе, онда његови „Знакови поред пута“,
                               „Острво“ М. Селимовића и, наравно, нешто
        Не бих. Мислим да не бих. Ако би то из Ћосићевог опуса.
    била биографија са домаштавањем аутора,
    односно, са крајем који би писац сам Да ли мислите да је све већ унапред

    измислио, још и некако, али мислим да би испланирано или да развој живота
    ми понестало храбрости да сазнам како се зависи од наших дела?
    завршава.     9
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15