Page 7 - e-negativ broj 5
P. 7

састанку и кампу. У ствари, сопственим технологија помаже да премештам, да
    деловањем и сопственом вољом негде бришем, да преиначујем текст, али она има
    покушавамо да што више употребимо једно заваравајуће дејство: да све оно што
    предност дигитализације, а да што мање је написано и што се прочита на екрану
    будемо њен роб, тако да мислим да ће негде делује јако сугестивно, тако да увек морам
    и кроз нова модерна средства могућности да одштампам на папиру и онда много
    бити велике и моћи ћемо да постигнемо боље уочим неке грешке (у композицији, у

    нешто што нисмо претходно могли.           стилу, речи које се понављају) него кад их
                               гледам на екрану. Тиме чак и објашњавам
    Да ли се дигитализацијом може урушити поплаву писања аматерских књига, јер
    културолошки идентитет?                оно што се покаже на екрану, што се брзо
                               откуца на компјутеру, некако импонује и
    Уколико имамо свест о традицији као негде човеку даје лажну слику да и он има
    нечему што је, у ствари, врло модерно, књигу, да је и он направио нешто изузетно.
    уколико имамо доживљај да, као што су
    показале многе културе модерних великих Да ли је развој те нове технологије довео

    империја, оно што је прошло, оно што је до тога да сте открили неке нове речи
    традиција, може да се кроз врло модерна којима пре нисте могли да искажете
    средства преиначи и да оно што је вечно, своја осећања?
    што је вечито, може да се употреби у
    најбољем смислу, онда је немогуће заиста Технологија, као и свака нека, да кажем,
    размишљати о томе да ће доћи до нестанка схематизација, иде ка упрошћавању. Писац,
    идентитета, али уколико то видимо само као на један другачији начин, истражује речи
    технолошко средство које ће дати примат и речник. Он мора негде да буде и можда
    машини, а не човеку, и које ће нас негде свестан неке архаичности језика, па да из
    на један малограђански начин заварати да тих извора пронађе реч, мора да направи
    није уопште битна наша прошлост, наш сам своју реч, што се, наравно, и јављало

    национални идентитет, наш језик, наша у нашој књижевности. Наравно, ако су
    традиција, ту постоји заиста опасност, као му јунаци из модерног доба, може да
    и у сваком човеку, када постоји опасност користи тај језик технологије да би боље
    да жељом да буде по сваку цену другачији, показао  савремене јунаке. Али мислим
    губи оно своје ја, ону јачину сопствене да писац мора да комбинује различите
    личности.                       аспекте језика, мора да ослушкује и сленг,
                               мора да влада традиционалним језиком,
    Да ли користите ове нове технологије наравно, и језиком технологија, и да, тек у
    како бисте олакшали рад?               том сажимању свих тих различитих језика,

                               може да направи оно што се зове језик лика
    Како да не. Мислим да без компјутера или језик јунака.
    више нема писања и он заиста помаже да
    се дође до неких, можда не баш толико
    битних информација (битне, ипак, морам                       Мила Колунџија
    да пронађем у аутентичним речницима и                       Давид Новаков
    у књигама), али је врло згодно средство
    за писање, нарочито мени, јер пишем
    прозу. На неки начин, тај поступак писања
    романа је нарочито сложен, тако да ми


                                                        6
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12