Прекид наставе у гимназији

На основу предлога Покрајинског секретаријата за здравство покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице донео је одлуку о прекиду образовно васпитни рада у установама образовања и васпитања на територији Аутономне покрајине Војводине у периоду од 12. фебруара закључно са 21. фебруаром 2020. године због безбедности и здравља ученика и запослених, а услед регистровања интензитета вируса грипа изнад епидемијског прага.

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ РАДА У ШКОЛАМА