О гимназији

На преласку из XIX у XX век Грађанска школа у Бачкој Паланци добила је своју прву зграду. У  тој згради почела је рад, пола века касније основана, Гимназија.

Гимназија у Бачкој Паланци званично је основана 17. јануара 1945. године. Почела рад са 344 ученика, као непотпуна мешовита гимназија. Имала је званичан назив „Државна реална гимназија“ Бачка Паланка.

Од 1948. то је потпуна, мешовита гимназија, до данас, са свим променама кроз које је прошао образовни систем у земљи.

Реформом из 1975. године Гимназија је трансформисана у Центар за друштвене делатности. Од 1990. године поново је постала Гимназија општег типа.

Данас школу похађа преко 350 ученика у 13 одељења општег и друштвено – језичког смера.

Наставнички колектив чини више од 40 наставника. Опремљени су кабинети за биологију, физику, хемију, музичку културу, три кабинета за информатику, фискултурна сала.

Школска библиотека – медијатека располаже фондом од преко 5000 књига од чега је један број на страним језицима.

Опремљена је добром стручном и методичком литературом, као и електронском опремом која омогућује припрему квалитетне наставе.

Гимназија ради у пространој згради коју користи заједно са Средњом стручном школом „Др Радивој Увалић“.

Деловање двеју школа различитог типа под истим кровом, у многоме отежава организацију рада, али истовремено отвара могућност једног посебног вида сарадње, прожимања и узајамног помагања.