Друштвено језички смер

Има више часова друштвених наука и страних језика него остали смерови. Упиши се ако:

  • волиш да читаш, схваташ политику, разумеш људе, препознајеш осећања, имаш истанчан осећај за правду, морал, уметничко дело.
  • желиш да будеш адвокат, наставник, преводилац, психолог, новинар, судија, дефектолог, социјални радник, да радиш у школи, позоришту, музеју, телевизији…

Списак предмета са недељним бројем часова по разредима