Промена уџбеника за немачки језик у I разреду

Због тога што планирани уџбеник из немачког језика за 1. разред, (MITTENDRIN, уџбенички комплет за први разред гимназије и средње стручне школе), не може да се нађе у продаји, дошло је до измене у одабраним уџбеницима.

За 1. разред, предмет немачки језик, користиће се: DIREKT 1 – (уџбенички комплет-уџбеник са радном свеском и компакт диском) немачки језик за 1 разред гимназије (пета година учења)
аутори: Ђорђе Мота,
Весна Николовски, Леонора Ракићевић
издавач: „KLETT“ д.о.о.