Општи смер

У подједнакој мери заступљене су природне и друштвене науке, језици и уметност. Упиши се ако:

  • ти иде све подједнако и још ниси сасвим сигуран-на у којим областима ћеш се тражити,
  • желиш да будеш лекар, ветеринар, економиста, дефектолог, социјални радник, правник, психолог, туризмолог, биолог, наставник, васпитач, инжењер пољопривреде, електротехнике, машинства, телекомуникација… Све што пожелиш!

Списак предмета са недељним бројем часова по разредима