Јавна набавка интерактивне табле

Овде можете погледати и преузети:

Одлуку о измени уговора о јавној набавци добара – интерактивних табли са пројектором

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци добара – интерактивна табла са пројектором