Are we mobile addict

Током школске 2018/2019. године наша школа је учествовала у „eTwinning“ пројекту „Are we mobile addict“ у ком су учествовале школе из Турске, Румуније, Украјине и Србије (Београд, Рума, Сремска Митровица и Бачка Паланка).
17 ученика наше школе је, заједно са ученицима из осталих школа, истраживало ову тему. Ученици су били подељени у три групе, а свака група имала је своје задатке.

Права група ученика је истраживала електромагнетно зрачење (како настаје ЕМ зрачење, које врсте таласа спадају у ЕМ спектар, шта је јонизујуће зрачење и како утиче на живи организам, шта је нејонизујуће зрачење и како утиче на организам, шта су радиоталаси, који је опсег њихових фреквенција и где се употребљавају, које фреквенције користе мобилни телефони).
Активност ове групе била је и мерење ЕМ зрачења помоћу апликације ElectroSmart, која детектује ЕМ зрачење у временском интервалу од 20 минута, а региструје ЕМ зрачење емитовано од стране Wi-Fi уређаја, Bluetooth-a, GSM, CDMA, 2G, 3G, 4G i 5G мреже. Ученици су мерење извели у школи (током часа и одмора) и код куће, а мерења су указала на то да смо зрачењем окружени са свих страна, чак и током часа, а да до слабљења изложености долази удаљавањем од извора.

Дгрупа ученика је за примарни задатак имала да истражи како функционише мобилни телефон (како настаје сигнал и како се преноси, од којих делова се састоји и на којим фреквенцијама унутар ЕМ спектра функционише мобилни телефон, предности и мане мобилног уређаја).
Ова група је направила и мало истраживање о броју мобилних телефона у свету и у Србији, о економској моћи мобилних компанији, а издвојили су и неке занимљиве чињенице о употреби мобилних телефона.

Трећа група ученика је за задатак имала да истражи деловање ЕМ поља на биолошки организам.
Спровели смо и мало истраживање међу ученицима и наставницима – колико смо зависни од мобилних телефона, интернета и друштвених мрежа – на један школски дан смо се одрекли мобилних телефона.
Одмах на почетку овог истраживања добили смо занимљив податак – да више од половине ученика не може/не жели да учествује у овом истраживању и да им се не остављају мобилни телефони.
Мањина која је прихватила овај изазов је прилично пореметила свој ритам планирајући унапред неке активности, одлажући позиве и најављујући „ванредно“ стање.

На основу анкете спроведене након остављања мобилног телефона, закључили смо следеће:
• ученици су наставу лакше пратили без мобилног телефона
• више су се дружили са другарима
• имали више пажње и разумевања за друге
• али и да не би могли да живе без мобилног телефона!
Након реализованих активности за сваку групу, направили смо огледни час на ком смо имали и појачање – мало више приче о утицају ЕМ зрачења мобилног телефона на човека уз помоћ професорке биологије Наде Новаковић и ученика. На овом часу, ученици су изнели информације које су пронашли, своја искуства током реализације активности и изнели своје мишљење о томе да ли им се поглед на коришћење мобилних телефона након свега променио.

Милица Шијаков, професор